Hyresavtal med regler och villkor vid hyra av Hanix H50 B -00


OBS VIKTIGT !!!!!!

Begär utmarkering av elkabel,telefonkabel vatten och avlopp innan påbörjad grävning för att undvika dyra skador.


 Avtalet är genomläst och godkänt samt underskrivet av hyrestagaren.
Underskrift hyrestagare Persnr. Ort Datum
..........................................................................................................................................................

Kvitto


Namn hyrestagare Adress


....................................................... ....................................................


Person nummer Postnummer/postort


....................................................... ...................................................


Telefonnummer


........................................................


Hyrespriser Summa


Dygnshyra 2200:-+moms/dygn(8tim) antal dgr................ ...................


Helghyra 4950:-+moms/helg(20tim) ..................


Veckohyra 8660:-+moms/vecka(40tim) ..................


maskintimmar utöver det som ingår

242:-+moms/timme antal tim......... .................


Hyra enligt överenskommelse ................................... ..................


Hyra med förare 600:-+moms/timme

(min.deb.3tim) antal tim......... .................


Frakter 700:-+moms/timme antal tim......... .................


Diesel 19,50:-+moms/lit antal lit........... .................


Övriga kostnader .................
underskrift uthyrare ort datum.................................................................................................................................................